Har du en bilvärmar-timer av den här typen och tycker att det är jobbigt att ställa in rätt tid?

liten

Har du en iPhone?

Använde du en Commodore 64 i din ungdom?

Då har du hamnat helt rätt!

 

1.       Installera ”CBM Hand Basic” (gratis) från App Store.

2.       Öppna appen.

3.       Använd SAFARI och kopiera programkoden du ser här nedanför och klistra in i appen.

 

 

10 CLS:PRINT"Anders kupevarmare":PRINT"www.boray.se":PRINT

20 PRINT "Vilket klockslag ska varmaren stangas av?"

30 PRINT "Timme":INPUT T : PRINT "Minuter":INPUT M

50 NT=VAL(LEFT$(TI$,2)):NM= VAL(MID$(TI$,3,2))

60 NU= NT*60+NM:DA=T*60+M

70 IF DA<NU THEN DA= DA+24*60

80 S=DA-NU:SA=INT(S/60): AM=INT(S-SA*60):CLS

90 PRINT:PRINT:PRINT "Timern ska nu stallas pa"

100 PRINT SA;"timmar och";AM;"minuter.":PRINT

110 L$=STR$(M): IF M<10 THEN L$=" 0"+L$

120 PRINT:PRINT "(Da stangs den av":PRINT " kl";T;":";L$;" )."

130 SLEEP60000:GOTO50

 

 

4.       Sätt markören på översta raden och tryck sedan return på varje programrad.

5.       SAVE ”TIMER”

6.       Klart.

 

(Du kan naturligtvis välja ett annat namn än just TIMER om du vill).

 

När du sedan ska köra programmet så skriver du:

 

LOAD ”TIMER”
RUN

 

 

Du vill t.ex köra iväg med bilen kl 7. Ta till lite marginal och välj t.ex kl 7:15 och skriv in det enligt nedan:

 

IMG 2014-11-28 18.10.58

 

Då visas vad du ska ställa timern på:

 

IMG 2014-11-28 18.12.59

 

Denna skärm uppdateras varje minut så länge du har programmet igång.

 

Krysset betyder ”Break”.

 

 

Tips: Om du vill ha en ljusare bakgrundsfärg på basicen för att t.ex kunna lysa bättre på motorvärmartimern med iPhonen, så kan du permanent ställa in basicens färger med följande kommandon:

 

set fclr 0,0,0

set bclr 255,255,255

set store

 

 

 

Det var allt. Lycka till!

 

Anders
www.boray.se