FAT Swedish V1.0

(2 Jan 2015) For expanded Vic-20For Swedes:
Även om du inte tillhör de lyckliga få som äger en Vic-20 med svenskt tangentbord så kan det finnas tillfällen då du vill ha svenska tecken, och det i enlighet med den svenska PETASCII-standarden. T.ex om du använder en skrivare eller om du vill utbyta filer med en svensk C128 eller C64 med svenskt tangentbord. Detta program ger din expanderade Vic-20 samma typsnitt som en svensk C128 och fungerar med rena basic-program för expanderad Vic-20. Och om du gör ett eget basicprogram som använder svenska tecken så kan du mycket enkelt spara både ditt program och fonten i en och samma fil.

For non-Swedes:
Here is a FAT font for your expanded Vic-20. Works will all pure basic programs for expanded Vic-20.

Download:
fat-swedish.prg


Back to boray.se/commodore/