VÄLJAREN

Ett måste för varje seriös Commodore 8-bit-användare med svenska som modersmål
Urvalsmetoden som programmet använder för att välja rätt
alternativ baseras på de senaste datavetenskapliga principerna.
Programmet är certifierat.

För Commodore 64, Plus/4 och 128 (i både 40- och 80-kolumnsläge).
Rätt version startas om du kör igång programmet "START".


Ladda ner

v[ljaren.zip
Back to boray.se/commodore